Gjøvik Boligstiftelse har gjennomført 2 prosjekter i konseptet «leie før eie» i samarbeid med Gjøvik Kommune. 16 boliger ble ferdigstilt og tildelt i begynnelsen av 2021.

Vår erfaring så langt er at det er et stort behov for boliger i dette konseptet i Gjøvik, derfor skal vi fortsette med å kjøre slike prosjekter i årene som kommer. Vi har som målsetning og gjennomføre 2 slike prosjekter pr året.

Derfor er vi i gang med å utlyse konkurranse for bygging av 8 boliger som skal stå ferdig i slutten av 2022 / begynnelsen av 2023. det blir 4 boliger på Skoglundfeltet, hvor vi alt har satt opp 8 boliger.

I tillegg komme det 4 boliger i første omgang på Sagstugrenda i Bybrua.

Vi vil også starte arbeidet med å skaffe flere tomtearealer for nye prosjekter for de neste årene.

Primært vil vi kjøre slike prosjekter i nærheten av skole og barnehager. Området Fredheim / Bjørnsveen, Biri og Kastad vil bli prioritert.

Boligene i dette konseptet vil være i underkant av 100 m2 og ha 3 soverom.

Tildelingskriteriene er som tidligere, først og fremst for barnefamilier som er førstegangsetablerere, og som har en utfordring med å klare kravene til egenkapital i boligmarkedet.

Søknadsskjema for de neste boligene vil bli tilgjengelig i løpet av sommeren 2022, og vil bli lagt ut på hjemmesiden til Gjøvik Kommune.