Boligene er på 84 m2 og har 3 soverom, og ligger i en 4-mannsbolig.

Boligen skal stå ferdig i september 2022, og er klar for innflytting ca 1. oktober 2022.

Boligen ligger på Skoglundfeltet i Sørbyen på Gjøvik. Det er kort vei til skole og barnehage.

Det er opprettet et sameie, Sameie Vestre Totenveg 257 – 261, for boligene på dette feltet, med styre og vedtatte vedtekter. Boligene er ferdig seksjonert og klargjort for å bli selveierbolig.

 

Målgruppe:

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie prosjekt i Gjøvik er for barnefamilier med økonomiske utfordringer og som er førstegangsetablerere som har lav, men sikker inntekt. Med økonomiske utfordringer forstår vi familier som i løpet av 3 til 5 år vil være i posisjon til å eie istedenfor å leie.

 

Kriterier for å få tildelt bolig:

  • Ha barn som skal bo på adressen.
  • Fast inntekt.
  • Tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp (finansieringsbevis)
  • Førstegangskjøper på boligmarkedet
  • Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden
  • Forpliktende leieavtale i tre eller fem år
  • Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig.

Tildeling:

Det ligger et søknadsskjema på Gjøvik Kommunes hjemmeside og Gjøvik Boligstiftelses hjemmeside, hvor de som ønsker å søke kan laste ned skjema og fylle det ut.

Skjemaet returneres, elektronisk til Gjøvik Boligstiftelse innen 25.03.2022.

 

En gruppe bestående av personer fra NAV og Gjøvik Boligstiftelse vil evaluere søknadene og gi tilbud til de enkelte familiene som fyller kriteriene for å få tildelt bolig.

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt.

 

Tildeling blir gjort i april / mai 2022.

 

Kontraktskriving vil skje i juni 2022.