Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven pålegger
en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurdering og informere om resultatet av den.

Hva er åpenhetsloven?

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre
oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Allmennheten gis tilgang til informasjon om
hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med loven.

Hva betyr åpenhetsloven for oss?

 

Gjøvik Boligstiftelse eier og drifter 1.110 boliger i Gjøvik Kommune. Inntektene i GBS kommer fra husleiebetalinger og tilskudd fra Husbanken. Alle inntekter går til å drifte og vedlikeholde boligmassen. Vi benytter kun lokale leverandører, håndverkere og entreprenører på våre innkjøp og vedlikeholdsoppdrag. Det meste av oppdragene i våre boliger utføres av våre egne ansatte.

Vi har så langt ikke avdekket brudd på menneskerettigheter hos våre samarbeidspartnere.

 

Gjøvik Boligstiftelse jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av
vår bærekraftstrategi. Siden vi er underlagt offentlighetsloven må våre avtaler med leverandører ut på offentlig anbud og har rammeavtaler med alle håndverkertjenestene av betydning.

 

Åpenhetsloven ble behandlet i styremøte den 15.05.2023.

 

Vi har vurdert risikoen for brudd på menneskerettighetene som lav og har ikke prioritert videre tiltak nå.

Nærmere informasjon om Gjøvik Boligstiftelses oppfylling av åpenhetsloven kan fås ved å henvende seg til post@gjovik-boligstiftelse.no