NAV Gjøvik tildeler kommunale utleieboliger i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Gjøvik. Elektronisk skjema finnes på Gjøvik kommune sin hjemmeside. SØKNAD OM LEIE AV BOLIG. Det er også mulig å levere papirsøknad på NAV Gjøvik i åpningstiden mellom kl 12:00 og 14:00.