Gjøvik Boligstiftelse

Gjøvik Boligstiftelse er opprettet av Gjøvik Kommune. Gjøvik Kommune velger styremedlemmer til Stiftelsens styre. En stiftelse er selveiende og Gjøvik Kommune har dermed ingen råderett over stiftelsen.

Formålet med Gjøvik Boligstiftelse er å skaffe tilveie boliger til vanskeligstilte personer i boligmarkedet.

Det er NAV og Helse og omsorg i Gjøvik Kommune som har eksklusiv tildelingsrett på Stiftelsens boliger. For å få tildeltbolig må NAV eller Helse og omsorg kontaktes for å få vurdert søknaden og få tildelt bolig.