Tildeling av bolig i konseptet «leie før eie»

 

Gjøvik Boligstiftelse har nå to tomannsboliger under bygging som det nå kan søkes om å få tildelt.

  • 2 boliger på 85 m2 med 3 soverom i Nordskogvegen 33

Husleie kr 11.500,- sparebeløp kr 2.200,- totalt kr 13.700,- pr måned.

Kjøpspris for boligen kr. 3.350.000,-

  • 2 boliger på 92 m2 med 3 soverom i Aamotvegen 8

Husleie kr 12.000,- sparebeløp kr 2.200,- totalt kr 14.200,- pr måned.

Kjøpspris for boligen kr. 3.450.000,-

 

Boligene er beregnet for barnefamilier, og ligger i Hunndalen.

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie prosjekt i Gjøvik er Barnefamilier med økonomiske utfordringer, i form av og ikke oppfylle bankens krav til 15 % egenkapital.

Boligene leies i 3 – 5 år før de kan kjøpes ut, til avtalt kjøpspris.

Tildeling vil skje i løpet av august 2024, og innflytning før jul i 2024.

Søknadsfrist 02.08.2024

 

Fullstendig beskrivelse av boligene, kriterier for å få tildelt, søknadskjema og hvordan tildelingen vil foregå ligger på Gjøvik Kommunes hjemmeside.

 

 

Ev spørsmål sendes til post@gjovik-boligstiftelse.no