Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Hvem kan få?

Kommunene har ulike kriterier til søkere og du finner informasjon om dette på kommunens nettside. Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig.

Hvordan søker du?

Søk så snart som mulig, det kan ta tid å få tildelt bolig og få flytte inn i boligen. Du må søke skriftlig. Du finner søknadsskjema på Gjøvik kommunes nettside.

Hvis saken ikke kan avgjøres innen èn måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og når du kan forvente svar på søknaden. Når saken er ferdig behandlet får du tilsendt et skriftlig vedtak.

Klage

Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligkontoret som har fattet vedtaket.