Gjøvik Boligstiftelse (GBS) ble etablert 1.1.2003 som en fortsettelse og videreføring av Stiftelsen Gjøvik Omsorgsboliger, Stiftelsen Gjøvik kommunale Boliger og Stiftelsen Gjøvik Ungdomsboliger. Fra og med 1.1.2005 ble også Sentrum Boligstiftelse fusjonert inn i Gjøvik Boligstiftelse.

Fra 01.01.15 ble også Stiftelsen Røde Kors Boliger fusjonert inn i GBS og dermed økte antall boliger med snaue 100.

Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig. Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art. Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskudd fra offentlige myndigheter.

Kontakt oss

Våre vaktmestere kan kontaktes på:

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon: 994 62 109

Har du spørsmål om leiekontrakter og husleie, send epost til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andre henv, send epost til driftsleder: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du kan også kontakte forretningsfører (GOBB) på

 

tlf:  61 18 13 00

 

i åpningstiden kl 09.00 – 16.00 på hverdager